SAFIPORT International Port

Project Type
Facade and Interior Design, Application
Project Area
5000 m2
Lokasyon
Safiport Derince Limanı| Kocaeli
Customer
SAFİPORT International Port Co

SAFİPORT International Port

Safiport Derince Uluslararası Limanı, yenilenen yönetim anlayışıyla Türkiye'nin en önde gelen limanlarından biri olma vizyonunu taşımaktadır. Limanın stratejik konumu, lojistik ağlarına sağladığı erişim ve geniş kapsamlı hizmetleriyle ülkenin ticaret potansiyeline önemli katkılar sağlamaktadır. Safiport Derince Limanı, geniş kapsamlı olanaklarıyla Ro-ro, proje kargo, dökme yük, genel kargo, sıvı dökme yük, konteyner ve vagon gibi çeşitli kargo türlerine hizmet verebilen ve Körfez Bölgesi'nde tüm liman hizmetlerini aynı anda sunabilen tek liman konumundadır.

"Safiport Bakım Onarım Binası ve Yönetim Ofisi" gibi kilit bir yapı, limanın işleyişindeki verimliliği ve operasyonel kaliteyi artırmak için hayati bir rol oynamaktadır. Bu yapı, tasarımında işlevselliği ve estetiği bir araya getirirken; limanın genel vizyonuyla uyumlu bir mimari anlayışı benimsemektedir. Yapının tasarımı, projelendirilmesi ve anahtar teslim uygulaması, TEAM Proje ekibi tarafından gerçekleştirilmiştir.

Şirket vizyonu, tasarım anlayışında önemli bir girdi oluşturmaktadır. Yapıya dair izlenen kütlesel yaklaşım, yalın ifadeler ile desteklenerek sade ve modern çizgilerle ifade edilmiştir. Bu yaklaşım, işlevselliği ön plana çıkarırken aynı zamanda çevresel uyum ve estetik bütünlüğü de sağlamaktadır. Yekpare açıklıklar; iç mekanı bağlamla bütünleştirirken, iç mekan ile bağlam arasında diyalog alanları oluşturmaktadır.

Mekan içerisinde yer alan galeri boşlukları, düşey ve yatay konfigürasyon arasında akış oluştururken aynı zamanda mekanın hacim dinamiklerini vurgulamaktadır. Bu boşluklar, iç mekanı anlamlı bir şekilde katmanlayarak mekanın derinliğini ve genişliğini ön plana çıkarmaktadır. Galeri boşluğu üzerinde stratejik olarak konumlanan aydınlatma elemanları, mekanın atmosferini şekillendirirken aynı zamanda işlevselliği ve estetiği desteklemektedir. Bu elemanlar, görsel bir vurgu noktası oluşturarak mekanın karakterini güçlendirmektedir. 

Benzer bir şekilde ofis tasarımında tercih edilen geçirgen ayırıcı yüzeyler, görsel bölünmeyi azaltarak mekanın bütünlüğünü vurgulamaktadır. Bu yüzeyler, mekan içinde farklı işlevlere sahip bölgeleri birbirinden ayırırken açık bir iletişim ortamı sağlar. Galeri boşlukları ile birlikte yakalanan düşey akış, yatay eksende de devamlılığını korur. Tasarıma dair bu yaklaşım,  farklı katmanlar arasında süperpoze birliktelikler meydana getirmektedir.  

Yönetim girişinde yer alan merdiven aksının arka yüzeyinde konumlanan duvar figürü, su izini temsil etmektedir. Dezakse tavan tasarımının perspektifte yarattığı dalga etkisi, 0.00 giriş kotundan +8.00 kotuna kadar uzanan aydınlatma elemanlarının yaydığı yapay ışık ile birleşerek mevcut tasarımın bütünsel bir uyum içinde hareket etmesini sağlar. Bu doğrultuda giriş teması; doğal taş kullanımı, kurumsal kimliği temsil eden suyun figüratif temsiliyeti ve yansıyan ışık etkisiyle oluşturulmuştur. Bu tasarım unsurları, girişin estetik ve anlamlı bir atmosferde sunulmasını sağlayarak ziyaretçilere hoş bir karşılama deneyimi sunar.

Sonuç olarak, Safiport Derince Uluslararası Limanı'nın Bakım Onarım Binası ve Yönetim Ofisi, sadece bir liman tesisinden çok daha fazlasını temsil ederek, modern mimari anlayışı ile işlevselliği, estetiği ve çevresel uyumu başarıyla bir araya getirmektedir. Bu sayede, limanın stratejik önemi ve uluslararası rekabet gücü daha da artırılmaktadır.

Videoyu oynat

PROJE EKİBİ