YB Villa

Proje Tipi
Interior & Landscape Design
Proje Alanı
2000 m2
Lokasyon
Istanbul
İşveren
YB

YB Villa

YB Villa projesi; doğanın yapısal unsurlarından öykünen ve heykel detaylarıyla zenginleştirilmiş peyzaj alanları ile açık, yarı açık ve kapalı mekanlar arasında incelikli bir kompozisyon oluşturan eşsiz bir örnek olarak karşımıza çıkmaktadır. TEAM Proje ekibi tarafından üstlenilen peyzaj ve iç mimari tasarımıyla, bu proje çağdaş yaşamın gereksinimlerine yanıt verirken doğayla uyumlu bir yaşam alanı sunmayı hedeflemektedir. 

Peyzaj tasarımı, bahsi geçen tasarım refleksinin omurgasını oluşturan ana durak noktalarından biridir. Peyzaj alanında konumlandırılan heykeller, mekana estetik bir denge sağlayarak, kullanıcıların görsel bir merkezde birleşmesini sağlar. Başka bir açıdan, mesh yüzeylerin güneşin günlük hareketi ile oluşturduğu izdüşümler teatral bir görüntü oluşturmakta; mekanın tektonik derinliğini artırmaktadır. 

Açık alanda oluşturulan kot farklılıkları ve zemin karakterinin değişimi gibi tasarım kararları, farklı işlevlere hizmet eden mahaller arasında bölücü yüzeyler olmaksızın hiyerarşi oluşturur. Bu yaklaşım, mekânda akıcı bir bütünlük ve çeşitli deneyim alanları oluşturarak, kullanıcıların farklı etkinlikler için rahatça dolaşım yapmalarını sağlar. Lineer formda kurgulanan zemin aydınlatmaları, geometrik birlikteliği vurgulayarak mekanı açık bir ekspozisyon alanına dönüştürür. Benzer tasarım refleksi eş zamanlı olarak iç mimari mekan karakterinin de temellerini oluşturmaktadır. 

İç mekanda tercih edilen renk paletleri, doğa teması üzerine kurulan ilişkiyi güçlendirirken mekanın yalın anlatımını ön plana çıkarmaktadır. Ahşap detaylar, mekanın sıcaklığını ve doğal bir dokunuşu artırırken, beton ve mermer dokular modern ve endüstriyel bir estetik sunar. Bu malzemeler arasındaki kontrast, mekanın karakterini güçlendirmekte; kullanıcıya çağdaş bir deneyim sunmaktadır. 

Bir başka açıdan iç mekan mobilyaları, konforu ve işlevselliği ön planda tutan özel seçimlerle tasarlanmıştır. Tefriş yerleşimi, mekanın akışkanlığını korurken aynı zamanda her alanın optimum şekilde kullanılmasını sağlar. Bu düzenleme, mekanın her köşesinde fonksiyonellik ve estetik değerlerin dengeli bir şekilde birleştiği bir atmosfer oluşturur.

Sonuç olarak, YB Villa projesi, doğayla uyumlu, sürdürülebilir ve estetik açıdan zengin bir yaşam alanı sunarak modern mimari tasarımın öne çıkan örneklerinden biri olarak dikkat çekmektedir.

Videoyu Oynat

PROJE EKİBİ